ธรรมที่จะจรรโลงใจสำหรับผู้ประกอบการ

คือความสันโดษเป็นธรรมที่จำเป็นในการส่งเสริมจิตใจของผู้ประกอบการ ให้รู้จักความดีไม่โลภจนเกินไป แต่ปัจจุบันมีคนเข้าใจความหมายของสันโดษไปในทางว่า ให้พอใจกันสิ่งที่ตนมีเท่านั้นและไม่ต้องขวนขวายเพื่อให้ได้มา ความหมายอย่างนี้ก็ถูก แต่ถูกสำหรับผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์แต่ยังมีความหมายทางโลกอีกคือการทำใจให้รู้จักความพอดี รู้จักประมาณไม่โลภจนเกินไป เช่น รู้จักความสามารถการผลิตของตัวเองและรู้จักประสิทธิภาพของตัวเองว่ามีเพียงใด ทำได้แค่ไหน ในขณะนี้ก็ทำไปแค่นั้น เมื่อเรามีความสามารถ หรือประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเราค่อยทำให้มาขึ้น หมายถึงทำเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ แต่ถ้าโอกาสไม่อำนวยให้ทำ ก็อย่าคิดฝืน และควรทำใจให้ยอมรับเพื่อจะได้มีความสุข ดังมีตัวอย่างร้าน 13 เหรียญที่คิดขยายสาขาที่ร้านเมื่อร้านแรกได้ผลได้กำไรดีแล้ว อยู่ตัวแล้ว จึงทำการขยายสาขาที่ 2 ต่อไป และเมื่อสาขาที่ 2 ตั้งมั่นดีแล้วก็ขยายสาขาที่ 3 ต่อไป นี่เป็นตัวอย่างความสันโดษในแง่ของธุรกิจได้ดีที่สุด แต่ ถ้าหากร้านแรกขายดี ขยายที่เดียว 10 ร้านเลย อย่างนี้เรียกว่าขาดสันโดษ แต่เป็นความโลภแทนผลสุดท้าย ท่านอาจล่มจมได้ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *