สำนักงานของห้างหุ้นส่วนเเละบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเเละบริษัท เพื่อให้เป็นบุคคลนั้น กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเเห่งใหญ่เเละสำนักงานสาขาด้วย

โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *