สถาบันการเงินในกำกับของรัฐที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ มีกี่สถาบัน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

ขณะนี้มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 5 สถาบัน ดังนี้

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(IFCT)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *