การซื้อธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว

มีธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้วหลายแห่งขายกิจการเนื่องจากการบริหารงานผิดพลาด  ขาดสภาพคล่อง  จนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้  หรือเกิดจากการที่ไม่มีลูกหลานจะทำต่อ  หรือสุขภาพไม่ดี ไม่มีใครช่วยทำ   หรือต้องการปลดเกษียณตัวเอง   จึงขายกิจการผู้ซื้ออาจซื้อในราคาต่ำ  เพราะเจ้าของอยากขายเร็วๆ บางครั้งก็อาจรับเงินดาวน์ก้อนหนึ่งแล้วให้ผ่อนชำระในระยะยาว  พร้อมช่วยวางแผนด้านการเงินให้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *