ขั้นสุดท้ายเป็นการเลือกธุรกิจที่เหมาะสม

จากวิธีการที่เอาแนวความคิด ธุรกิจที่เกิดจากกิจกรรมที่ชอบมาพิจารณาและเสือกประเภทที่ เหมาะสม ประมาณ 3 ถึง 4 ประเภท แล้วให้พิจารณาอย่างละเอียดโดยใช้เหตุผลต่างๆ พิจารณา และเสือกเพียงประเภทเดียวมาลงทุน ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

นอกจากคิดตามที่ตนเองซอบ นำมาเชื่อมโยงทำให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจแล้ว เราสามารถเอา กิจการที่ชอบ และแนวคิดเกิดธุรกิจจากกลุ่มอื่น นำมาเชื่อมโยงกันได้อีกดังตัวอย่าง

ชอบเด็ก + ชอบกีฬา เปิดบริการดำนํ้าในทะเลให้เด็ก

ชอบบริการ + ชอบทำอาหาร          เปิดภัตตาคาร

ชอบเซรามิค + ชอบขายของ          เปิดร้านขายเซรามิค

ชอบตกแต่งบริเวณบ้าน +ชอบต้นไม้            เปิดร้านตกแต่งสวน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *